Privacyverklaring De Blauwe Hoeve

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de website en de diensten van De Blauwe Hoeve. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De Blauwe Hoeve respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De Blauwe Hoeve kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Blauwe Hoeve, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Blauwe Hoeve verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

Voor- en achternaam
Adres en woonplaats
Telefoonnummer
Mailadres
Trouwdatum
Kledingmaat


Waarom deze gegevens nodig zijn?
De Blauwe Hoeve verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Blauwe Hoeve uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
De Blauwe Hoeve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?
De Blauwe Hoeve verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
De Blauwe Hoeve gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar De Blauwe Hoeve. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

Beveiliging
De Blauwe Hoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

De Blauwe Hoeve is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres:
Schumanpark 39, 7336 AM Apeldoorn
Telefoon: 031 (6) 340 761 96
Email: info@bruidsboetiekdeblauwehoeve.nl

Chat openen
Heb je een vraag voor ons?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?